Medlemskab

DMÅ er en forening baseret på medlemskab, hvor medlemmerne betaler kontingent. Vi har pesoner og institutioner som medlemmer. Du  eller din institution kan blive medlem ved at rette henvendelse på mail til info@dagmus.dk. Kontingentet betales i juni måned for et år ad gangen til kontonummer 1551 2521733 eller på mobilpay 51340748 (Keld Grønbæk). Din mail skal indeholde navn, adresse og e-mailadresse.

Personligt medlemskab

Det koster 175 kr. årligt for personligt medlemskab.

Institutions medlemskab

Det koster 350 kr. årligt for en institutions medlemskab.