Foreningens formål & histore

Daginstitutionernes Museumsforening Aarhus (DMAA) blev stiftet den 23. februar 1987 af BUPL Århus og undervisere ved de dengang fire pædagogseminarier i Aarhus: 

  • Aarhus Socialpædagogiske Seminarium, 
  • Jydsk Børnehave-Seminarium, 
  • Jydsk Fritidspædagog-Seminarium 
  • Aarhus Børnehaveseminarium. 

Motivet til stiftelsen var den erfaring, at når institutioner blev renoveret, så blev gamle møbler og gammelt legetøj smidt på lossepladsen, og vi havde et stærkt ønske om at bevare og gennemtænke daginstitutionernes lange historie, så historien ikke var begrænset til den enkeltes egen hukommelse. BUPL Århus og de fire seminarier havde hver en repræsentant i bestyrelsen, og Marie Kjeldsen, der var rektor for Jydsk Fritidspædagog-Seminarium 1962-1992, var fra begyndelsen bestyrelsesformand. I 2007 blev Marie Kjeldsen afløst som formand af Marianne Altschuler, repræsentant for BUPL Århus, formand for de århusianske pædagogers pensionistforening og tidligere leder af FADLs børnehave.

Alle fire pædagogseminarier er blevet integreret i Pædagoguddannelsen Aarhus, VIA University College, Aarhus C i Ceres-byen. DMAA’s bestyrelse består nu af 8-12 medlemmer, hvor et medlem udpeges af BUPL Århus, og et medlem udpeges af lærerforsamlingen ved Pædagoguddannelsen Århus, VIA. De øvrige 6-10 medlemmer er eksterne interesserede, som vælges således, at halvdelen er på valg hvert andet år. 

Foreningens formål er at indsamle, analysere og formidle kendskabet til børns liv i daginstitutioner i Aarhus. Vi har indsamlet inventar, genstande og arkivalier fra daginstitutioner både i Aarhus og rundt omkring i Danmark. Foreningen ønsker, at så mange som muligt får kendskab til det omfattende materiale, vi hidtil er lykkedes med at indsamle og registrere, samt at materialet må sætte gang i mange tanker. 

Siden starten har vi indsamlet mere end 7.000 genstande – børnestole, puslespil, dukketøj, askebægre, stambøger, personaledagbøger, sovebrikse, mooncars, trillebøre af træ, skøjter, tusindvis af fotos, børnebøger, garderobemøbler, lamper osv. Vi har i hele perioden kæmpet med at udvikle et system, så alle disse genstande kunne sorteres, registreres og opbevares, samt at enhver interesseret ville kunne finde genstandene og tænke lidt over dem. Først arbejdede vi med kartoteker og kort; de sidste 25 år har vi arbejdet med at få det hele digitaliseret, så man kan søge på genstandene via skærm. 

Vi har i perioder haft permanente udstillinger i vores lokaler, deltaget med udstilling i Ridehuset, afholdt åbne arrangementer. Men den udadvendte del af foreningens arbejde har været begrænset som følge af de mange ressourcer, som registreringen og de mange flytninger har krævet (se oversigt over flytninger til sidst). 

Museumsforeningen indgik den 7. juni 2012 en meget fin aftale med Den Gamle By om indretning af en børnehave i den nye 1974-bydel, hvor en børnehave er blevet en væsentlig del af det karakteristiske bysamfund. Det var en milepæl i DMAA’s åbning til offentligheden. Beliggenheden på 1. sal på Københavnerhjørnet over Bent J ligger lige indenfor den nye hovedindgang til DGB. Bygningen stammer fra Københavns Nordvestkvarter, og Museumsforeningen har doneret ca. 2.500 genstande. Møbler, legetøj og andet udstyr blev frosset, varmebehandlet og sat på plads. Børnehaven 1974 åbnede den 12. februar 2016 og har navnet “Red Barnets Børnehave Rosenvang“. 

Fra begyndelsen i 1987 og til 1999 opbevarede DMAA alle sine effekter i kælderen på Jydsk Pædagog-Seminarium (JPS) i Risskov og indledte her opbygningen af registreringen.

I 1990 fik DMAA udstillingslokaler i en kælder under Fritidshjemmet Falken på Gudrunsvej i Brabrand. I lokalerne kunne besøgende opleve en daginstitution, som den så ud i 1950erne. En del effekter blev også opmagasineret her. 

I samarbejde med Aarhus Kommune flyttede DMAA i 2005 til L.A. Rings Vej 56 i Højbjerg, i de bygninger, der tidligere husede Social-Pædagogisk Børnehave-Seminarium (SPS), som skiftede navn til Århus Børnehave-Seminarium. Rigtig mange af vores ting måtte dog opbevares i to opvarmede containere, og al plads gik til opbevaring af de efterhånden mange genstande, vi havde samlet. 

I efteråret 2013 fik vi rådighed over hele den ene fløj, og kunne så flytte de mange genstande fra containerne og fra kælderen under JPS ind i de gamle praktiklederkontorer og undervisningslokaler, således at vi for første gang fik et overblik over alt det, vi havde samlet. 

Den 1. april 2014 flyttede vi igen, da de gamle seminariebygninger skulle rives ned og gøre plads til den samlede skoletandpleje for Aarhus Syd. Vi fik af kommunen lokaler i den tidligere pedelbolig ved Vejlby Skole i Risskov, og fik efter en omfattende flytning indrettet os godt. I 2018 blev Vejlby Skole sat til salg, og er nu revet ned, og der er bygget boliger. 

Vi fik så rummelige lokaler på lærerværelset og i et klasseværelse på den tidligere Kolt Skole, der var nedlagt. Vi havde en god tid her, fik styr på opmagasineringen og fik has på store dele af registreringen. 

Fire år senere, i december 2022, skulle Kolt Skole så tages i brug igen på grund af stigende børnetal, og vi fik vores nuværende, meget velegnede lokaler i Pedelboligen på Næshøjskolen i Harlev med stueetage, kælder og første sal. Vi har fået os indrettet på bedste vis. Vi er kommet meget langt med registreringen af de mange, mange forskellige genstande, og vi har indrettet os, så vi på første sal har mødefaciliteter og også kan modtage gæster. Vi vil i dette år begynde en mere udadvendt virksomhed, som vi melder ud i løbet af foråret. 

Bestyrelsens sammensætning og referater fra generalforsamlingerne kan ses på foreningens hjemmeside.