Bestyrelsen

Bestyrelsen hos daginstitutionernes Museumsforening i Århus består af følgene

Formand

Marianne Altschuler (udpeget af BUPL Aarhus)

Næstformand

Karsten Tuft

Kasserer

Keld Grønbæk

Bestyrelsesmedlemmer

Else Hess

Helle Johnsen

Leif Vestergaard

Claus Blæsbjerg (udpeget af VIAUC)

Hanne Eriksen

Birgit Høyer

Revisorer

Anne Sandemand

Birgit Kristensen

Elsebeth Steffensen (revisorsuppleant)

Samarbejdspartnere 

Dansk Pædagogisk Historisk Forening

Forretningsfører Ole Schultze Henriksen

Englandsvej 358, 2770 Kastrup

www.paedhist.dk

Den Gamle By

Danmarks Købstadsmuseum

Viborgvej 2, 8000 Aarhus C

www.dengamleby.dk