NYHEDER

Kære medlemmer 

Vi takker for jeres trofaste støtte gennem mange år. Den er vi meget glade for. Dernæst – hvis I ikke allerede har gjort det, så synes vi, at I nu skal bruge lidt tid på vores nye hjemmeside, som præsenterer vores samlinger på en ny og mere overskuelig måde. Vi i bestyrelsen har arbejdet med DMÅ’s samlinger gennem mange år. Der kommer hele tiden nye genstande, og arbejdet med de flere tusinde genstande, vi har, kræver et fortsat stort arbejde. Vi er nu nået til et punkt, hvor genstandene er ordnet i forskellige samlinger, som man kan få et lille overblik over på hjemmesiden. Vi har derfor sagt til os selv, at nu vender vi blikket udad for at få kontakt med alle, der er interesserede i at promovere daginstitutionernes historie som stærke fortællinger i og om vores moderne samfund og hverdagsliv. Meget er forandret, men alle de mange forskellige genstande giver alligevel en fornemmelse af, at daginstitutionernes hverdagstemaer har rødder, der går dybt, meget dybt. Vi håber at se mere til jer i den kommende tid. Som I kan se, så har vi ikke faste åbningstider, men alle kan få en besøgsaftale. Vi vil også invitere til forskellige arrangementer her i vores Harlev-lokaler. Måske ses vi også til generalforsamlingen. 

Vi efterlyser billeder fra daginstitutionsliv, som indgår i fortællinger, der får billederne til at tale. 

Endelig har vi en del pjecer, som man kan erhverve ganske gratis. 

Velkommen til DMÅ’s samlinger i Harlev

Bestyrelsen

Generalforsamling

Generalforsamling i DMÅ afholdes den 29. maj kl. 19 i Daginstitutionernes Museumsforening Århus i tidlg. Pedelbolig ved Næshøjskolen Gammel Stillingvej 426 8240 Harlev.