Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse og foreningens daglige arbejde med indsamling, registrering og formidling af genstande, billeder, m.v. om daginstitutionernes historie i Aarhus. Bestyrelsen arbejder således på aftalte arbejdsdage med opgaver, møder og en fortsat opbygning af museet fysisk, digitalt og organiseret i magasiner. Bestyrelsen arbejder tillige med formidling af historien om daginstitutioner i Aarhus gennem udstillinger, pjecer, skriftlige dokumenter, adgang til museets database og andre former for formidling af museets samlinger. Det er tillige bestyrelsens opgave at forestå de opgaver, der er nedfældet i foreningens vedtægter.