Historie

Daginstitutionernes Museumsforening Aarhus er stiftet den 23. februar 1987 af BUPL Aarhus og undervisere ved de dengang fire pædagogseminarier i Aarhus: Aarhus Socialpædagogiske Seminarium, Jydsk Børnehave-Seminarium, Jydsk Fritidspædagog-Seminarium og Aarhus Børnehaveseminarium. De fire pædagogseminarier er nu integreret i Pædagoguddannelsen Aarhus, VIA, og flyttede sammen på Campus Aarhus, Ceres-byen, i 2015. 

Foreningens formål er at indsamle, analysere og formidle kendskabet til børns liv i daginstitutioner i Aarhus. Det er gennemført ved indsamling af inventar og genstande af enhver art samt arkivalier fra daginstitutioner både i Aarhus og andre steder i Danmark. Foreningen ønsker, at så mange som muligt får kendskab til det omfattende materiale, vi hidtil er lykkedes med at indsamle og regitrere.

Fra begyndelsen i 1987 og til 1999 opbevarede DMAA sine effekter i kælderen på Jydsk Pædagog-Seminarium (JPS) i Risskov og indledte opbygningen af registreringen.

I 1990 fik DMAA udstillingslokaler i en kælder under Fritidshjemmet Falken på Gudrunsvej i Brabrand. I lokalerne kunne besøgende opleve en daginstitution, som den så ud i 1950erne. En del effekter blev også opmagasineret her.

I samarbejde med Aarhus Kommune flyttede DMAA i 2005 til L.A. Rings Vej 56 i Højbjerg, i de bygninger, der tidligere husede Social-Pædagogisk Børnehave-Seminarium (SPS), som skiftede navn til Århus Børnehave-Seminarium. Rigtig mange af vores ting måtte opbevares i to opvarmede containere, og al plads gik til opbevaring af de efterhånden mange genstande, vi havde samlet. 

I efteråret 2013 fik vi rådighed over hele den ene fløj, og kunne så flytte de mange genstande fra containerne og fra kælderen under JPS ind i de gamle praktiklederkontorer og undervisningslokaler, således at vi for første gang fik et overblik over alt det, vi havde samlet. 

Den 1. april 2014 flyttede vi igen, da de gamle seminariebygninger skulle rives ned og gøre plads til den samlede skoletandpleje for Aarhus Syd. Vi fik af kommunen lokaler i den tidligere pedelbolig ved Vejlby Skole i Risskov, og fik efter en omfattende flytning indrettet os godt. 

Museumsforeningen havde den 7. juni 2012 indgået en aftale med Den Gamle By om indretning af en børnehave i 1974-bydelen som en del af den tids karakteristiske bysamfund. Det var et gennembrud for DMAA’s åbning til offentligheden. Beliggenheden på 1. sal på Københavnerhjørnet over Bent J ligger lige indenfor den nye indgang til DGB. Bygningen stammer fra Københavns Nordvestkvarter, og museumsforeningen har bidraget med ca. 2.500 genstande. Møbler, legetøj og andet udstyr blev frosset, varmebehandlet og sat på plads. Børnehaven 1974 åbnede den 12. februar 2016 og har navnet “Red Barnets Børnehave Rosenvang“. 

I 2018 blev Vejlby Skole sat til salg, og er nu revet ned, og der er bygget boliger. Vi fik så lokaler på lærerværelset og i et klasseværelse på den tidligere Kolt Skole, der var nedlagt og havde en god tid her. I december 2022 skulle Kolt Skole så tages i brug igen på grund af stigende børnetal, og vi fik vores nuværende, meget velegnede lokaler i Pedelboligen på Næshøjskolen i Harlev med stueetage, kælder og første sal. Vi har fået os indrettet på bedste vis. Vi er kommet meget langt med registreringen af de mange, mange forskellige genstande, og vi har indrettet os, så vi på første sal har mødefaciliteter og også kan modtage gæster. Vi vil i dette år begynde en mere udadvendt virksomhed, som vi melder ud i løbet af foråret. 

Vi efterlyser fortsat opslag om forældremøder, madplaner andre papirer fra hverdagens kommunikation. Vi efterlyser også genstande med forbindelse til årets særlige begivenheder (jul, fastelavn, påske). 

Arbejdet med at opbygge Museumsforeningens hjemmeside (www.dagmus.dk) er ved at nå sin afslutning. Her kan man læse om foreningen og klikke sig ind på samlingen, hvor genstandene er beskrevet og fotograferet som stort billede. Pt har vi over 4500, og 3500 er registreret. Vi er også begyndt at lægge billeder ind.

På hjemmesiden kan man melde sig ind i foreningen samt se, hvor man kan henvende sig, hvis man har genstande, der vil have betydning for museet, og som man ønsker at donere. Vi har stadig mange genstande fra børnehaver foruden alle genstandene fra vuggestuer og fritidshjem.

Bestyrelsen består af 8-12 medlemmer. Et medlem udpeges af BUPL Århus, og et medlem udpeges af lærerforsamlingen ved Pædagoguddannelsen Århus,VIA. 6-10 medlemmer vælges således, at halvdelen er på valg hvert andet år. Seminariernes repræsentant var fra begyndelsen Marie Kjeldsen, der var rektor for Jydsk Fritidspædagogseminarium 1962-1992. Marie Kjeldsen var med til at stifte foreningen i 1987 og var dens formand indtil 2007. Marie Kjeldsen blev som formand afløst af Marianne Altschuler, tidligere leder af FADLs børnehave og nuværende formand for de århusianske pædagogers pensionistforening.

Bestyrelsens sammensætning kan ses på foreningens hjemmeside.

Referatet fra generalforsamlingerne lægges også her.