Scala Apartments

border
    Forside
    Om foreningen
    Kontakt
    Information
    Samlingen
    Fotosamlingen
    Udgivelser
    Udstillinger
    
    Bestyrelsen
    Vedtægter
    Regnskab og budget
    
    
    
    Samarbejdspartnere
    
    Børnehaven i
    Den Gamle By
    
   
    
    
    
    Site administration

    
    
    
    
 

Border
border
   
border
Her er du : Om foreningen

Daginstitutionernes Museumsforening Aarhus blev stiftet den 23. februar 1987 af BUPL Århus og lærere ved de daværende fire århusianske pædagogseminarier: Århus Socialpædagogiske Seminarium, Jydsk Børnehave-Seminarium, Jydsk Fritidspædagog-Seminarium og Århus Børnehaveseminarium. De fire tidligere pædagogseminarier er nu samlet i Pædagoguddannelsen Aarhus, VIA, som flyttede til Campus Aarhus, Ceres-byen, sommeren 2015.

Foreningens formål er at indsamle, analysere og formidle kendskabet til børns liv i daginstitutioner i Aarhus. Dette sker blandt andet ved indsamling af inventar og genstande af enhver art samt af arkivalier fra disse institutioner. Foreningen ønsker, at så mange som muligt får kendskab til såvel museet som det omfattende materiale, det hidtil er lykkedes at indsamle.

Fra 1987 til 1999 opbevarede museet sine effekter på Jydsk Pædagog-Seminarium (JPS) i Risskov.

I 1990 fik museet udstillingslokaler i en kælder under Fritidshjemmet Falken på Gudrunsvej i Brabrand. I lokalerne kunne besøgende opleve en daginstitution, som den så ud i 1950erne. En del effekter blev også opmagasineret her.

I samarbejde med Aarhus Kommune fik museet i 2005 udstillings- og opbevaringslokaler på L.A. Rings Vej 56 i Højbjerg, i de bygninger, der tidligere husede Social-Pædagogisk Børnehave-Seminarium (SPS), som  i 1980 skiftede navn til Århus Børnehave-Seminarium.

I sommeren 2010 måtte vi afgive et stort lokale til Kragelundskolen, der skulle anvende det til deres SFO. Det betød, at rigtig mange af vores ting måtte opbevares i to opvarmede containere, og at vi ikke kunne have udstilling, da al plads gik til opbevaring af de efterhånden mange genstande, vi havde samlet. Vi havde stadig råderet over 3 mindre lokaler, hvor vi fortsatte med at redigere det indsamlede materiale, samt viderebearbejde vores hjemmeside.

I efteråret 2013 skulle Kragelundskolen ikke længere bruge lokaliteterne på L.A.Ringsvej, og vi fik derfor rådighed over hele den ene fløj. Vi kunne så flytte de mange genstande fra containerne og fra kælderen under JPS ind i de gamle praktiklederkontorer og undervisningslokaler, således at vi for første gang fik et overblik over alt det, vi havde samlet. Selv om vi ikke havde udstillingsvirksomhed, så kunne vi nu vise de flere tusinde genstande, vi har samlet, for besøgende institutioner og kolleger.

Den 1. april 2014 flyttede vi igen, da de gamle seminariebygninger skulle rives ned og gøre plads til den samlede skoletandpleje for Aarhus Syd. Vi fik af kommunen lokaler i den tidligere pedelbolig ved Vejlby Skole, Vikærsvej 36, 8240 Risskov, som er et parcelhus med kælder, og efter en omfattende flytning har vi nu fået os indrettet godt. Vi er rigtig glade for at være her.

 

Med henblik på Museumsforeningens fremtid omkring indsamling, registrering, formidling og udstilling indgik vi i foråret 2010 et samarbejde med Den Gamle By om deltagelse i udviklingen af en børnehave i 1974-bydelen som en del af den tids karakteristiske miljø. Efter en række møder og forhandlinger offentliggjorde vi den 7. juni 2012 ved et pressemøde aftalen om, at vi bidrager med alt det, vi har af genstande, viden og netværk i etableringen af Børnehave 1974 i Københavnerhjørnet. Det er et hjørnehus, som lå i krydset Thoravej og Provstevej i Københavns Nordvestkvarter. Huset er med et hjørnetårn, og det rummede i 1878-88 en såkaldt bistation for Estrups Gendarmerikorps.

Aktuelt:

Huset til børnehaven er nu genopført i Den Gamle By, og indretningen til børnehaven på 1. sal (oven over Bent J.) er tæt på at være færdig. Der er toiletter, køkken, stuklofter, radiatorer og paneler er kopieret fra en børnehave i Herning. Møbler, legetøj og andet udstyr er afleveret, frosset/varmebehandlet, og sat på plads. Børnehaven 1974 åbner officielt den 12. februar 2016 og har navnet "Red Barnets Børnehave Rosenvang". Der vil blive to forpremierer for Museumsforeningens medlemmer lørdag den 30. januar kl. 13.00 og kl. 14.00. Der vil være plads til 20 medlemmer ved hver rundvisning. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet ved at sende mail senest mandag den 18. januar til:

Karsten Tuft:  birk_tuft@stofanet.dk

Medlemmerne får besked om tidspunkt senest onsdag den 20. januar.

Vi efterlyser fortsat opslag om forældremøder, madplaner andre papirer fra hverdagens kommunikation fra 1974 og årene lige før. Vi efterlyser også genstande med forbindelse til årets særlige begivenheder (jul, fastelavn, påske). 

Arbejdet med at opbygge museumsforeningens hjemmeside (www.dagmus.dk). Her kan man læse om foreningen og klikke sig ind på samlingen, hvor genstandene er beskrevet og fotograferet som stort billede. Pt. er over 2000 genstande registreret. Vi er også begyndt at lægge billeder ind.

På hjemmesiden kan man melde sig ind i foreningen samt se, hvor man kan henvende sig, hvis man har genstande, der vil have betydning for museet, og som man ønsker at donere. Vi har stadig mange genstande fra børnehaver foruden alle genstandene fra vuggestuer og fritidshjem.

Bestyrelsen består af 8-12 medlemmer. Et medlem udpeges af BUPL Århus, og et medlem udpeges af lærerforsamlingen ved Pædagoguddannelsen Århus. 6-10 medlemmer vælges således, at halvdelen er på valg hvert andet år. Seminariernes repræsentant var fra begyndelsen Marie Kjeldsen, der var rektor for Jydsk Fritidspædagogseminarium 1962-1992. Marie Kjeldsen var med til at stifte foreningen i 1987 og var dens formand indtil 2007. Marie Kjeldsen blev som formand afløst af Marianne Altschuler, tidligere leder af FADLs børnehave og nuværende formand for de århusianske pædagogers pensionistforening.

Bestyrelsens sammensætning kan ses på foreningens hjemmeside.

Referatet fra generalforsamlingen tirsdag den 19. maj kl. 19.00 i Flyverhøjen, Nygårdsvej 15, kan også læses her.

 

Nyhedsbrev

december 2018

Kære DMÅ – ven,

Det er et stykke tid siden du har fået nyt fra os. Derfor sender vi dig en lille julehilsen.  Det er en meget beskeden gave, men vi håber du vil synes om den og bruge den.

Vi har været meget optaget af endnu en gang at skulle flytte, idet både Vejlby Skole og pedelboligen blev solgt til nedrivning. Bygningerne er nu fjernet fra verdenskortet. Som erstatning har vi fra Aarhus Kommune fået tildelt tre lokaler på Kolt Skole. Vi flyttede før sommerferien, men har endnu ikke fået alt på plads. Der er blevet indkøbt 10 reolsæt, som er blevet sat op, og det øvrige inventar er anbragt. Vi kan derfor nu begynde at få genstandene sat systematisk på plads, og igen komme i gang med at registrere, fotografere og placere genstande og billeder i vores database på nettet under adressen: www.dagmus.dk. Her kan fortsat finde rigtig mange opslag om de ting vi har registreret.

Når vi kommer lidt bedre på plads på Kolt Skole, vil vi være parate til at tage imod såvel genstande som gæster.

Vi har haft nogle samtaler med Den Gamle By og måske lykkes det at få genoptaget et samarbejde om børnehaven og aktiviteter i denne.

Vi har også fået opstillet en montre ved BUPL’ s konto, hvor vi vil bringe forskellige genstande i spil som små indspil til den pædagogiske debat og historie.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår

På bestyrelsens vegne

Leif Vestergaard

 Nyhedsbrev 2019

 Nyhedsbrev 2020

 Nyhedsbrev 2021

 

 

 

 

Netscape kørestol
  Border
border
   
border

      
Netscape kørestol
border
border

2007 © 2007 Compusign Computer Networking Århus, Denmark DK, Legal Notice.
Questions or comments, contact:: Compusign